RICHIESTA LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Siamo spiacenti ma il libretto di istruzioni che stai cercando non è al momento disponibile. Per richiederlo, compila il seguente form assicurandoti che il modello indicato sia esattamente quello di cui hai bisogno. Sarà nostra premura inviartelo in formato .pdf al più presto.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003:

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità descritte al punto B) dell'informativa privacy (marketing diretto di Candy Hoover Group Srl - con socio unico)

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità descritte al punto C) dell'informativa privacy (marketing diretto di società appartenenti al gruppo di Candy Hoover Group Srl - con socio unico)

* Campi obbligatori

Zoals bedoeld in en voor de toepassing van artikelen 7, 13 en 23 uit het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003:

Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deel B) van de privacyverklaring (direct marketing van Candy Hoover Group Srl - met enige aandeelhouder)

k geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deel C) van de privacyverklaring (direct marketing van bedrijven die behoren tot de Candy Hoover Group Srl - met enige aandeelhouder, en van derden of gelieerde bedrijven onder gezamenlijke zeggenschap van GIAS Srl, partners die werkzaam zijn als financiële serviceverlener en/of in sectoren die goederen produceren die verband houden met het aangekochte apparaat. Voor een volledige lijst met bedrijven die bij de groep horen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@candy.it)

* Verplichte velden